Deze site is alleen beschikbaar op een laptop/desktop

Hoeveel kippen denk jij dat we in Nederland hebben?

0
0 kippen 150 miljoen kippen

Als we alle kippen naast elkaar zetten is dit hetzelfde als ¾ van de omtrek van de aarde!

Illustratie van de aarde met een pijl van drie kwart van de omtrek

Waarom hebben we eigenlijk zoveel kippen, varkens en rundvee?

Geschikte grond

Eeuwen geleden ontdekten we al dat de Nederlandse natte graslanden ideaal zijn voor het houden van melkkoeien. Dat komt ook door de relatief zachte winters, en koele zomers.

We hebben in Nederland ook vlees en zuivelproducten nodig

In Nederland wordt een hoop zuivel en vlees geconsumeerd, zo eet de gemiddelde volwassene 333 gram zuivel en 98 gram vlees per dag.

Onze boeren zijn goed in hun werk

In vergelijking met 100 jaar geleden produceren we vandaag de dag 4,5 keer zoveel melk, met de helft van de koeien.

Schaalvergroting

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is gestaag gedaald van 410 duizend in 1950 tot 55 duizend in 2016. In 1950 beheerden de bedrijven samen meer dan 2,3 miljoen hectare cultuurgrond.

Export

Alle bedrijven die actief zijn binnen de agrarische sector worden samen het agrocomplex genoemd. Al deze bedrijven samen hebben in 2019 56 miljard opgeleverd. Dit is bijna 7 procent van het bruto binnenlands product

Scroll wheel icon

Waar gaat ons vee onder andere naartoe?

Verenigd Koninkrijk

In de periode van januari tot en met augustus 2021 is er 8,1 procent minder vlees, zuivel, vis, groente en fruit geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk dan in dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Heel veel kippen tegen elkaar aan gepropt

Nederland voorziet 13 procent van de Engelse markt met pluimvee en behoort daarmee tot de top vijf van Europese landen, die vlees leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Koploper met liefst 56 procent is Ierland, dat vooral rundvlees naar het buurland exporteert.

Vlees hardst geraakt

Door de Brexit wordt de Europese vleessector buitenproportioneel getroffen. Voor vlees en vleesproducten zullen, in vergelijking met bijvoorbeeld melkproducten, eieren en vis, de hoogste importtarieven gaan gelden. De hoogte daarvan kan zelfs oplopen tot honderd procent van de waarde van het product.

Vleesprijs stort in elkaar

Door deze importtarieven zal de export naar het Verenigd Koninkrijk van vlees en vleesproducten vanuit de 27 overgebleven EU-lidstaten instorten. Dit betekent dat er op de interne Europese markt een groot overschot ontstaat, met gigantische prijsdalingen tot gevolg.

Heel veel kippen tegen elkaar aan gepropt
“De Brexit treft niet alleen Nederland maar ook alle andere EU-lidstaten”

Duitsland

Het importeren van kalveren van Polen naar Nederland en vervolgens het exporteren naar Duitsland is een veelvoorkomende praktijk in de Europese landbouw.

Koeien tegen elkaar aan gepropt in een bak, om geëxporteerd te worden

Nederlandse boeren beschikken over de nodige kennis en ervaring om de kalveren gezond te houden en zo snel mogelijk op gewicht te brengen.

Nederland is een belangrijke tussenstop voor veehandel tussen verschillende Europese landen, waaronder Polen en Duitsland. Kalveren worden vaak vanuit Polen naar Nederland gebracht voor de opfok en groei, omdat Nederland een gunstig klimaat en goede infrastructuur heeft voor de landbouw.

Het exporteren van de kalveren

Eenmaal gegroeid, worden de kalveren vervolgens geëxporteerd naar Duitsland. Dit land is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse landbouwproducten, waaronder kalveren.

De Duitse markt is zeer veeleisend met betrekking tot de kwaliteit van de producten.

Hangende koeien om geslacht te worden
“Nederlandse klaveren worden vaak als een hoogwaardig product beschouwd”

China

De lokale vleesproducent in China ondervindt de laatste tijd grote problemen door de uitbraak van de varkenspest. Door deze epidemie heeft de producent besloten om geen vlees meer te produceren, omdat het grootste deel van de varkenspopulatie is aangetast.

Gevolg hiervan is dat hij meer vlees moet gaan importeren vanuit Nederland.

Mensen die varkens om aan het leggen zijn, om de varkenspest te bestrijden

Sinds de uitbraak van varkenspest in 2018

Het aantal varkens in China met ongeveer 40% gedaald. Dit heeft geleid tot een scherpe stijging van de vleesprijzen in het land.

Illustratie van varkens

De vleesconsumptie in China is gedaald tot 23 kg per persoon van eerder 30 kg.

Om deze tekorten aan te vullen, is de vleesverkoper gedwongen om meer vlees te importeren vanuit Nederland.

Een van de grootste vleesproducerende landen in Europa!

Geslachte varkens die naast elkaar in de vriezer hangen
“Totdat de epidemie onder controle is, ben ik afhankelijk van de import van vlees uit Nederland om mijn klanten te blijven dienen”

Is het wel vol te houden op deze manier?

Illustratieve koeien, kippen en varkens